Przerwa w dostawie wody z ujęcia Kolonia Starorawska

Z powodu prac remontowych ujęcia Kolonia Starorawska nastąpi przerwa (09.10.2023 r.) w dostawie wody w miejscowościach: Franciszkany, Kaczorów, Nowy Kawęczyn, Kolonia Starorawska, Stara Rawa, Nowy Dwór, Nowy Dwór Parcela, Nowa Trzcianna.

Przewidywany czas przerwy w dostawie wody w godz. 12.00-15.00.

Przerwa w dostawie wody może ulec zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko