zielone tło z napisem informacja

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych

Wójt zwraca się do mieszkańców gminy z apelem o prawidłową segregację odpadów.

Prawidłowa segregacja oznacza redukcję odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje  lepsze wskaźniki  osiąganych poziomów recyklingu. Ustalone przez Ministra Klimatu i Środowiska dla samorządów poziomy recyklingu z każdym rokiem są coraz wyższe. Brak realizacji założonych poziomów skutkuje karami nakładanymi na gminę.

Przypominamy mieszkańcom, którzy zgłosili w deklaracjach kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach o szczególną uwagę na segregację odpadów kuchennych i zielonych. Odpady kuchenne to odpady warzywne i owocowe, fusy z kawy, herbaty, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego. Odpady zielone  to m.in. gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny, popiół drzewny, owoce i warzywa. Odpady te powinny znaleźć się na kompostowniku.

Wrzucanie bioodpadów do kosza na odpady zmieszane będzie skutkowało naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 56,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane. Powinny do niego trafić m.in. resztki mięsne oraz kości, mokry albo zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, zabrudzony styropian z opakowań jednorazowych.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucaj sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …