www.pixabay.com

Informacja w sprawie suszy rolniczej 2023

Szacowanie strat spowodowanych suszą w 2023 r. !!!

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać tak jak w latach ubiegłych za POŚREDNICTWEM PUBLICZNEJ APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępna instrukcja dla użytkowników aplikacji ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ.

Więcej informacji pod linkiem:

Szacowanie suszy – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Aplikacja do szacowania strat spowodowanych suszą na 2023 rok została uruchomiona 20 lipca 2023 roku.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Aplikacja umożliwia oszacowanie szkody również po zbiorach.

W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (pokój nr 1) w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy). Komisja gminna nie będzie szacowała strat w uprawach, które zostały już zebrane.

Wnioski o szacowanie szkód przez komisję dostępne są w Urzędzie Gminy Nowy Kawęczyn oraz na stronie internetowej.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

  1. Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach, oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (jeśli dotyczy)
  3. Informacja RODO podpisana przez rolnika.
  4. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2023.

Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – Wniosek musi być złożony w aplikacji. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające Rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz 1350)

Dokumenty:

  1. Aplikacja „Zgłoś suszę rolniczą” https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
  2. System Monitoringu Suszy Rolniczej https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1015072/
  3. Wniosek do Urzędu Gminy: WNIOSEK O OSZACOWANIE STRAT W UPRAWACH POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY W 2023 ROKU + oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,  oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach + informacja RODO

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …