zielone tło z napisem informacja

Pismo PIWET dotyczące odstrzału dzików

PISMO PIWET.OZZ.5101.2.3.2023(12.1) UG
rozporządzenie nr 12 2023 odstrzał dziki

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko