zielone tło z napisem informacja

Pismo Dyrektora OUG Kielce w sprawie kampanii informacyjnej STOP NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI

2_pismo do mieszkańców

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko