zielone tło z napisem informacja

„Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok.

Szczegóły oraz druk zgłoszenia dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/infrastruktura-solecka-na-plus-2023

sprawdź również

Poszukiwany dom dla porzuconych szczeniaków!

Pilnie poszukiwane domy dla szczeniaków. Dwa z nich są już zarezerwowane, ale bez domu pozostały …