fot.pixabay.com

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2023 r.

Opiniowanie projektu „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NOWY KAWĘCZYN W 2023 ROKU

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572 ze zm.) w związku z opracowanym projektem „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NOWY KAWĘCZYN W 2023 ROKU”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego Programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Nowy Kawęczyn.

Opinię należy wydać w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie.

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie w godzinach pracy Urzędu.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …