zielone tło z napisem informacja

Realizacja inwestycji w Dukaczewie, Mariance i Psarach

Pracowity początek roku! Trwają prace nad realizacją inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Droga nr 115153E w miejscowości Psary zyskała nową nawierzchnię asfaltową, a w najbliższym czasie zostaną wykonane pobocza. Drogi gminne 115316E relacji Marianów – Dukaczew – granica gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E relacji Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707 także są w trakcie remontu i oczekują na położenie drugiej warstwy asfaltu. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia poprawi komfort mieszkańców i że jak najszybciej będziemy mogli poinformować o finalizacji inwestycji.

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko