Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Psary i Kwasowiec

06.10.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Psary Kwasowiec

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko