Próba syren alarmowych na terenie gminy Nowy Kawęczyn

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie uprzejmie informuję, iż  zgodnie z Zarządzeniem nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 1.08.2019r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych oraz test słyszalności syren.

W związku z powyższym w dniu 01.08.2019 r.  o godz. 17.00 syreny zainstalowane na terenie gminy Nowy Kawęczyn w pobliżu remiz jednostek OSP : będą nadawały ciągły dźwięk w okresie jednej minuty

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

 /-/ Włodzimierz Ciok

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …