www.pixabay.com

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn uprzejmie informuje, że w dniach 02.05 – 16.05.2019 r. od godziny 6.00  na  terenie Gminy Nowy Kawęczyn odbędzie się bezpłatny odbiór  odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego  sołectwa według następującego harmonogramu:

02.05.2019r. –Podstrobów, Podtrzcianna, Franciszkany, Trzcianna Nowa.

06.05.2019r. –Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Nowy Dwór, Raducz, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Psary, Helenków.

09.05.2019r. –Doleck, Marianów, Esterka, Dzwonkowice, Nowy Dwór Parcela (+ bloki), Dukaczew.

10.05.2019r. – Marianka, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża, Kawęczyn B.

15.05.2019r. – Suliszew, Sewerynów, Trzcianna, Adamów, Budy Trzcińskie, Rawiczów, Prandotów.    

16.05.2019r. – Rzędków, Rzędków Stary, Rzędków Nowy, Strzyboga, Podfranciszkany.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane (w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego):

  1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze w całości)
  2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8szt)
  3. złom metalowy
  4. dywany, wykładziny
  5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)
  6. baterie i akumulatory
  7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5m3 w paczkach do 20kg)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób. Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w Zakładzie w Julkowie

Nie będą zbierane:

– gruz

– kamienie

– odzież, buty

– lekarstwa

– szkło luzem

– materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa)

– opakowania po farbach, olejach itp.

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)

– obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach

– posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

sprawdź również

8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, że w bieżącym roku, …