Szkolenie z zasad przyznawania płatności obszarowych

Biuro Powiatowe ARiMR w Skierniewicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego ŁODR w Skierniewicach zapraszają  na szkolenie dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w dniu 13 marca 2019 roku, w sali OSP w Nowym Kawęczynie, o godzinie 10:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi:

  1. Najważniejsze zmiany w kampanii 2019
  2. Delimitacja obszarów ONW.
  3. Zasady składania i wypełniania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …