fot.pixabay.com

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn uprzejmie informuje, że w dniach 17.05 – 24.05.2018 r. od godziny 6.00  na terenie Gminy Nowy Kawęczyn odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego  sołectwa według następującego harmonogramu:

17.05.2018r. –Podstrobów, Podtrzcianna, Franciszkany, Trzcianna Nowa.

18.05.2018r. –Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Nowy Dwór, Raducz, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Psary, Helenków.

21.05.2018r. –Doleck, Marianów, Esterka, Dzwonkowice, Nowy Dwór Parcela (+ bloki), Dukaczew.

22.05.2018r. – Marianka, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża, Kawęczyn B.

23.05.2018r. – Suliszew, Sewerynów, Trzcianna, Adamów, Budy Trzcińskie, Rawiczów, Prandotów.    

24.05.2018r. – Rzędków, Rzędków Stary, Rzędków Nowy, Strzyboga, Podfranciszkany.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

  1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze)
  2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8szt)
  3. złom metalowy
  4. dywany, wykładziny
  5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)
  6. odpady zielone ( powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp. )
  7. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

– gruz

– kamienie

– odzież

– lekarstwa

– szkło luzem

– materiały budowlane np. cegła

– opakowania po farbach, olejach itp.

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …