Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn

 

Zadanie pn „ Aktualizacja Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest

dla Gminy  Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032 ” w roku 2016 o wartości 13 500 zł , dofinansowano ze  środków :

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi

w kwocie : 6750 zł .

sprawdź również

https://pixabay.com/pl/

ŚWIĘTA ŁĄCZĄ LUDZI, CZYLI KOLĘDOWANIE ZE STAROSTĄ