Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn

 

Zadanie pn „ Aktualizacja Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest

dla Gminy  Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032 ” w roku 2016 o wartości 13 500 zł , dofinansowano ze  środków :

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi

w kwocie : 6750 zł .

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”