Ogłoszenie w sprawie zgłaszania wymarznięcia zbóż ozimych

W związku ze zgłoszeniami rolników o wymarznięciu zbóż – roślin ozimych oraz komunikatem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  informujemy,  że rolnicy zamierzający zlikwidować zniszczone w 100% uprawy  mogą zgłaszać  osobiście lub telefonicznie /046 – 831 42 89/ wymarznięte powierzchnie poszczególnych upraw.

W ślad za komunikatem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w rolnictwie procedurami szkody w oziminach mogą być oszacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji. Żeby wyjść naprzeciw rolnikom, którzy powinni jak najszybciej dokonać przesiewów upraw ozimych /zlikwidować uprawy całkowicie uszkodzone-wymarznięte/ odstąpiono od zasady i pełnej procedury szacowania z ograniczeniem do sporządzenia notatki z lustracji wymarzniętej uprawy.

W przypadku wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian w zasadach szacowania szkód w gospodarstwach rolnych niezwłocznie zamieścimy informację w tej sprawie.


 

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …