Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2015 r.

INFORMACJA

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2015 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w zależności od położenia gruntów rolnych w terminie:

  •  od 1 sierpnia 2015 r . do 31 sierpnia 2015 r . wraz z fakturami V A T (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacone będą w terminie:

  • 1-31 października 2015 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalona została na 2015 rok w wysokości 0,95 zł na l litr oleju.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.( tj. 86 litrów na 1 ha użytków rolnych ).

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 lub pod nr tel. (46) 831 42 89 wew. 13.

Nowy Kawęczyn, dnia 15-07-2015 r.

Wójt

Włodzimierz Ciok

informacja
(kliknij aby pobrać)

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …