Gminny Dzień Kobiet

Wójt, Rada Gminy i Sołtysi Gminy Nowy Kawęczyn

mają zaszczyt zaprosić na

G M I N N Y   D Z I E Ń   K O B I E T

który odbędzie się w niedzielę 8 marca 2015 roku o godz.14:00

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie

Program:

  • wystąpienia okolicznościowe
  • poczęstunek
  • część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Trzciannie
  • występ grupy muzycznej

Składkę w wysokości 25,00 zł należy wpłacić w terminie do 25 lutego 2015 r. do Sołtysa,

w Urzędzie Gminy – Pani Elżbieta Bednarek tel. 831 42 89 lub

w Gminnej Bibliotece Publicznej – Pani Hanna Nowicka tel. 607 725 828.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …