Skład Rady Gminy w Nowym Kawęczynie – Kadencja 2024-2029

http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/?id=762