Ciekawe miejsca

Zabytki

Na terenie Gminy Nowy Kawęczyn znajduje się trzynaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Park dworski w Dolecku z początku XX wieku (nr rej.: 770 z 25.08.1986r.). Zespół dworski w Nowym Dworze, w skład którego wchodzą: dwór, budynek dla służby, pralnia, kurnik, budynek gospodarczy (nr rej.: 550 z 25.03.1981r.) oraz park …

Więcej

Rezerwat przyrody “Rawka”

Rezerwat przyrody “Rawka” został utworzony w oparciu o Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Obejmuje on rzekę Rawke od jej źródeł do ujścia, o długości 97 km wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Rokity, Grabianki …

Więcej

Szlaki rowerowe i piesze

Przez naszą gminę przebiegają trzy szlaki turystyczne: Ścieżka rowerowa: “Szlakiem starych dworków” – na terenie naszej gminy przebiega przez miejscowości: Trzcianna, Stara Rawa, Doleck, Dzwonkowice, Psary. Więcej informacji: http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_dworki.pdf Ścieżki piesze: Szlak Boguszyce-Łowicz – na terenie naszej gminy przebiega przez miejscowości: Nowy Dwór, Stara Rawa, Trzcianna, Suliszew. więcej informacji: http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/p_boguszyce_lowicz.pdf …

Więcej