Ciekawe miejsca

Zabytki

Na terenie Gminy Nowy Kawęczyn obowiązuje Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nowy Kawęczyn i znajduje się w niej m.in. piętnaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Nowy Kawęczyn wraz z kartami adresowymi znajduje się pod linkiem: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/?id=227107   Najbardziej znane zabytki na ternie Gminy Nowy Kawęczyn Park dworski …

Więcej

Rezerwat przyrody “Rawka”

Rezerwat przyrody “Rawka” został utworzony w oparciu o Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Obejmuje on rzekę Rawke od jej źródeł do ujścia, o długości 97 km wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Rokity, Grabianki …

Więcej

Szlaki rowerowe i piesze

Przez naszą gminę przebiegają trzy szlaki turystyczne: Ścieżka rowerowa: “Szlakiem starych dworków” – na terenie naszej gminy przebiega przez miejscowości: Trzcianna, Stara Rawa, Doleck, Dzwonkowice, Psary. Więcej informacji: http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_dworki.pdf Ścieżki piesze: Szlak Boguszyce-Łowicz – na terenie naszej gminy przebiega przez miejscowości: Nowy Dwór, Stara Rawa, Trzcianna, Suliszew. więcej informacji: http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/p_boguszyce_lowicz.pdf …

Więcej