Home / Aktualności / Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Nowy Kawęczyn ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
  1. określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
  2. określenie sieci komunikacyjnej: obszar objęty przedmiotem zamówienia – obsługa linii lub sieci komunikacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.
  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje się nie wcześniej niż rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 23 października 2015 r.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

sprawdź również

kalkulator na dokumentach

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE !!!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE   Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i… Continue Reading NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE !!!