freeimages.com

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku dla mieszkańców miejscowości:

1) Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela, Zglinna Duża, Zglinna Mała

Miesiąc

Zmieszane

Suche

Szkło

Styczeń

26

26

26

Luty

23

23

Marzec

23

23

Kwiecień

27

27

27

Maj

25

25

Czerwiec

22

22

Lipiec

27

27

27

Sierpień

24

24

Wrzesień

28

28

Październik

26

26

26

Listopad

23

23

Grudzień

28

28

2) Franciszkany, Nowa Trzcianna, Nowy Rzędków, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Rzędków, Stary Rzędków, Strzyboga

Miesiąc

Zmieszane

Suche

Szkło

Styczeń

3

3

3

Luty

5

5

Marzec

5

5

Kwiecień

2

2

2

Maj

7

7

Czerwiec

6

6

Lipiec

2

2

2

Sierpień

6

6

Wrzesień

3

3

Październik

1

1

1

Listopad

5

5

Grudzień

3

3

3) Adamów, Budy Trzcińskie, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Suliszew, Trzcianna

Miesiąc

Zmieszane

Suche

Szkło

Styczeń

20

20

20

Luty

17

17

Marzec

17

17

Kwiecień

21

21

21

Maj

19

19

Czerwiec

16

16

Lipiec

21

21

21

Sierpień

18

18

Wrzesień

15

15

Październik

20

20

20

Listopad

17

17

Grudzień

15

15

4) Helenków, Kaczorów, Kolonia Starorawska, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Raducz, Psary, Stara Rawa

Miesiąc

Zmieszane

Suche

Szkło

Styczeń

15

15

15

Luty

19

19

Marzec

19

19

Kwiecień

16

16

16

Maj

21

21

Czerwiec

18

18

Lipiec

16

16

16

Sierpień

20

20

Wrzesień

17

17

Październik

15

15

15

Listopad

19

19

Grudzień

17

17

Odbiór odbywa się w wyznaczonych dniach w godzinach od 6:00 do 22:00

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko